Mikronimfy

Pupy

Javi Nymphs Perdigony, raczki
               

Nimfy

Kiełże

Bartoszki Porcelanki
               

Plecionki

Czeska nimfa

Skórzaki Squirmy worms
               
Catgut